Cellegrupper

En cellegruppe er en livsnær smågruppe som samles i hjemmene til kristent fellesskap. Disse er menighetens byggeklosser, på samme måte som celler i kroppen er dens byggeklosser. Det kommer stadig flere med i gruppene, og når gruppene når ca 10-12 medlemmer deles gjerne gruppen for å gjøre plass til nye. Vi ønsker at alle som tilhører Grimstad misjonskirke skal være med i ei cellegruppe, og at alle som vil skal få tilbud om å være med i ei gruppe.

Hver cellegruppe har en gruppeleder, og gruppene møtes hjemme hos hverandre. De fleste gruppene møtes hver andre uke. En kveld i en cellegruppe består av et lite måltid mat, tid for sosialt fellesskap og åndelig fellesskap. Det blir satt av tid til tilbedelse, forbønn og samtale om et valgt tema. Har du spørsmål eller ønsker å bli med i en gruppe så ta gjerne kontakt med pastor André Tjersland andre@misjonskirken-askim.no

 

Powered by Cornerstone