Kveldsbønn 2. halvår 2017

August 22   André Tjersland
       
September 4   Bjørn Tangen
       
  19   Egil Torp
       
Oktober 3   Tore Boye
       
  17   Anne Beate Leistad
       
November 7   Unni Wilberg
       
  21   Åse Bruer
       
Desember 5   Kjell Tangen
       
  19   André Tjersland

Samlingene starter kl. 2000

 

Powered by Cornerstone