Kveldsbønn

Ro ned en hverdagskveld i uka
Kveldsbønn

 

Tirsdagsbønn i menigheten

Bønn er en helt sentral del av pulsen til en etterfølger av Jesus. Den former oss som individer og fellesskap. Vi trenger alle å kunne sette oss ved Jesu føtter og lytte til hva han har å si til oss (Lukas 10,38-42). Billy Graham skrev: ‘’Bønn er veien! Hver manns eller kvinnes liv som har vært viet til kirken og til Guds rike, har vært en person i bønn. Du har ikke råd til å være for opptatt til å ikke be. En kristen som ikke ber, er en kraftløs kristen.’’ Vi ønsker å tilrettelegge for ulike former og strukturer for bønn på tirsdager. Derfor vil det fra og med 19. april være bønnemøter i menigheten hver tirsdag 20:00-21:00. 

 

Bønn og lovsang. 

En tirsdagskveld i måneden vil bønnemøtene være preget av mye lovsang og bønn. Ønsket er at vi som menighet skal komme sammen i bønn med rom for det spontane og at vi sammen kan fremelske også noen av de ulike nådegavene iblant oss.

 

Kveldsbønn

Den tradisjonelle kveldsbønnen er to tirsdager i måneden og består av en som innleder med en bibeltekst og noen refleksjoner rundt den. Deretter er det mulighet for å komme med bønneønsker og tid til å be for og med hverandre, men også for menigheten, byen, landet og misjonsprosjektene. Det er også noe sang i løpet av kveldsbønnen. 

Kveldsbønn

Bønneretreat i hverdagen. 

I en hektisk tid med mye fokus på å skulle gi, kan det være godt å bare sitte i stillhet og lytte. En til to tirsdager i måneden vil det være bønneretreat i hverdagen. Det kan både være krevende og vanskelig å være én time i stillhet uten å være produktiv eller at noe skjer. Nettopp derfor tror at det er viktig å bare kunne lytte. Vi tror på en levende Gud som taler til oss gjennom sitt ord i bibelen. Disse samlingene vil derfor være én time i stillhet med en konkret tekst man kan lese å la synke innover seg. Samlingen starter og slutter med at teksten blir lest høyt, utover dette vil det bare være stillhet i samlingen.  

Hilsen Egil Torp

(Bønne ansvarlig for tirsdagene)

og André Tjersland (Pastor)

Powered by Cornerstone