Kveldsbønn

Kveldsbønn

 

Tirsdagsbønn i menigheten

Bønn er en helt sentral del av pulsen til en etterfølger av Jesus. Den former oss som individer og fellesskap. Vi trenger alle å kunne sette oss ved Jesu føtter og lytte til hva han har å si til oss (Lukas 10,38-42). Billy Graham skrev: ‘’Bønn er veien! Hver manns eller kvinnes liv som har vært viet til kirken og til Guds rike, har vært en person i bønn. Du har ikke råd til å være for opptatt til å ikke be. En kristen som ikke ber, er en kraftløs kristen.’’ 

  

Kveldsbønn

Den tradisjonelle kveldsbønnen er to tirsdager i måneden og består av en som innleder med en bibeltekst og noen refleksjoner rundt den. Deretter er det mulighet for å komme med bønneønsker og tid til å be for og med hverandre, men også for menigheten, byen, landet og misjonsprosjektene. Det er også noe sang i løpet av kveldsbønnen. 

 

 

Powered by Cornerstone