Skjærtorsdagssamling - Skriftlesing, kveldsmåltid og nattverd

Et levende fellesskap som ærer Gud,
viser omsorg og gjør Jesus kjent

Powered by Cornerstone