Kvelds og andakt - Markus 2, 1-5 og 11-12

Et levende fellesskap som ærer Gud,
viser omsorg og gjør Jesus kjent

Powered by Cornerstone