Misjonsgudstjeneste med fokus på Rain Edge. Besøk av menighetsrådg. Anne Margrethe Mandt Anfindsen. Hun forestår pastorinnsettelsen av Robert Murphree. Grillfest og kaker etter gudstjenesten.

Et levende fellesskap som ærer Gud,
viser omsorg og gjør Jesus kjent

Powered by Cornerstone