Foreldremøte i barnehagen bruker kirkesal og lillesal

Et levende fellesskap som ærer Gud,
viser omsorg og gjør Jesus kjent

Powered by Cornerstone