Nattverd

Ansvarlig for forberedelser skal:
1. Sjekke at alt nødvendig utstyr er på plass.
2. Gjøre i stand måltidet og sette det klart på alterbordet
3. Rydde og vaske opp utstyr og sette på plass.

Dato

Ansvarlig for forberedelser

   
7.8.2022 Grete Thorstensen
4.9.2022 Anne Berit Tangen
2.10.2022 Unni Wilberg
6.11.2022 Gry-Elisabeth Sørum
4.12.2022 Grete Thorstensen
1.1.2023 Anne Berit Tangen
5.2.2023 Unni Wilberg
5.3.2023 Gry-Elisabeth Sørum
   

 

Powered by Cornerstone