Nattverd 2016-2017

Ansvarlig for forberedelser skal:
1. Sjekke at alt nødvendig utstyr er på plass.
2. Gjøre i stand måltidet og sette det klart på alterbordet
3. Rydde og vaske opp utstyr og sette på plass.

Dato

Ansvarlig for forberedelser

05.08.2018    Synnøve Rambek
02.09.2018    Anne Berit Tangen
07.10.2018    Unni Wilberg
04.11.2018    Gry-Elisabeth Sørum
02.12.2018    Synnøve Rambek
06.01.2019    Unni Wilberg
03.02.2019    Anne Berit Tangen
03.03.2019    Gry-Elisabeth Sørum
07.04.2019    Synnøve Rambek
05.05.2019    Anne Berit Tangen
02.06.2019    Unni Wilberg

 

Powered by Cornerstone