Nattverd 2016-2017

Ansvarlig for forberedelser skal: 1. Sjekke at alt nødvendig utstyr er på plass. 2. Gjøre i stand måltidet og sette det klart på alterbordet 3. Rydde og vaske opp utstyr og sette på plass.

 

Dato

Ansvarlig for forberedelser

06.08.2017 Anne Berit Tangen
03.09.2017 Unni Wilberg
01.10.2017 Gry-Elisabeth Sørum
05.11.2017 Synnøve Rambek
03.12.2017 Anne Berit Tangen
07.01.2018 Unni Wilberg
04.02.2018 Gry-Elisabeth Sørum
04.03.2018 Synnøve Rambek
01.04.2018 Anne Berit Tangen
06.05.2018 Unni Wilberg
03.06.2018 Gry-Elisabeth Sørum

 

Powered by Cornerstone