Nattverd 2016-2017

Ansvarlig for forberedelser skal:
1. Sjekke at alt nødvendig utstyr er på plass.
2. Gjøre i stand måltidet og sette det klart på alterbordet
3. Rydde og vaske opp utstyr og sette på plass.

Dato

Ansvarlig for forberedelser

05.08.2018 Synnøve Rambek
02.09.2018 Anne Berit Tangen
07.10.2018 Unni Wilberg
04.11.2018 Gry-Elisabeth Sørum
02.12.2018 Synnøve Rambek
06.01.2019 Anne Berit Tangen
03.02.2019 Unni Wilberg
03.03.2019 Gry-Elisabeth Sørum
07.04.2019 Synnøve Rambek
05.05.2019 Anne Berit Tangen
02.06.2019 Unni Wilberg

 

Powered by Cornerstone