Nattverd

Ansvarlig for forberedelser skal:
1. Sjekke at alt nødvendig utstyr er på plass.
2. Gjøre i stand måltidet og sette det klart på alterbordet
3. Rydde og vaske opp utstyr og sette på plass.

Dato

Ansvarlig for forberedelser

01.09.2019    Unni Wilberg
06.10.2019    Gry-Elisabeth Sørum
03.11.2019    Anne Berit Tangen
01.12.2019    Synnøve Rambek
05.01.2020    Unni Wilberg
02.02.2020    Gry-Elisabeth Sørum
01.03.2020    Anne Berit Tangen
05.04.2020    Synnøve Rambek
10.05.2020    Unni Wilberg
07.06.2020    Gry-Elisabeth Sørum
06.09.2020    Anne Berit Tangen

 

Powered by Cornerstone