Kontaktinformasjon

Askim frie Misjonsmenighet
Roald Amundsensgate 1
1831 ASKIM
Tlf. 90 25 60 68
E-post: post@misjonskirken-askim.no
Bankkont 3000.17.55346

Kontortid: 
Administrasjon: Tirsdag og onsdag kl. 9:00-15:00. Fredag kl 9.00-12.00

Det kan forekomme avvik fra denne tiden.
Da kan du ringe 902 56 068 (sentralbord)

 

Kontaktpersoner:
Lederteamet:

Anders T. Bjorvand,
91 74 94 33, anders@kommunion.no

Kristin Tangen,
kristin-tangen@hotmail.com

Andreas Tangen,
951 89 544, antang@online.no

Sølvi Kragelund Hansen,
solvitom@hotmail.com

Thomas Hågensen,
41 90 76 56, thomashaagis@hotmail.com

 

Vara til lederteamet:
Åse Bruer
asebruer@gmail.com

Kjell Tangen
kjell.ove.tangen@fibernett.net

 

 

Ansatte:
Tlf til alle ansatte: 90 25 60 68

Lisbeth Bjerkeng, kontoret
45 81 29 57post@misjonskirken-askim.no

 

Barnehagen:

Misjonskirken Barnehage
69 88 76 44  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Elin Bergendahl, styrer
40 41 07 71, barnehagen@misjonskirken-askim.no

Powered by Cornerstone