Kontaktinformasjon

Askim frie Misjonsmenighet
Roald Amundsensgate 1
1831 ASKIM
Tlf. 90 25 60 68
E-post: post@misjonskirken-askim.no
Bankkont 3000.17.55346

Kontortid: 
Administrasjon: TIrsdag og onsdag kl. 9:00-15:00. Fredag kl 9.00-12.00
Pastor: Torsdag 11:00-12:00 og 13:00-14:00. Ring gjerne for å avtale en tid. 

Det kan forekomme avvik fra denne tiden.
Da kan du ringe 902 56 068 (sentralbord)

 

Kontaktpersoner:
Lederteamet:

Robert Murhpree, leder
97 46 85 77, robertmurphree@mac.com

Birger Henning Sørum, nestleder
48 12 52 88, henning@sorum.info

Anders T. Bjorvand,
91 74 94 33, anders@kommunion.no

Thomas Hågensen,
41 90 76 56, thomashaagis@hotmail.com

Sølvi Kragelund Hansen,
907 41 864,

Vara til lederteamet:
Joie Ufitimbabazi Holmedahl
957 51 850, ufitejoie@gmail.com (1. vara)

Andreas Tangen, 951 89 544 (2. vara)

 

Ansatte:
Tlf til alle ansatte: 90 25 60 68

André Tjersland, pastor 
99 44 76 20, tjersland@me.com

Lisbeth Bjerkeng, kontoret
45 81 29 57post@misjonskirken-askim.no

 

Barnehagen:

Misjonskirken Barnehage
69 88 76 44  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Elin Bergendahl, styrer
40 41 07 71, barnehagen@misjonskirken-askim.no

Powered by Cornerstone