Kontaktinformasjon

Askim frie Misjonsmenighet
Roald Amundsensgate 1
1831 ASKIM

E-post: post@misjonskirken-askim.no
Bankkont 3000.17.55346

Kontortid: 
Administrasjon: Tirsdag, kl. 10.30--15.00, onsdag kl. 9:00-16.00 og Fredag kl 10.30-14.00.

Det kan forekomme avvik fra denne tiden.
Da kan du ringe 45812957.

 

Lederteamet:

Egil Torp,
928 00 035   egilodvar@gmail.com

Kristin Tangen,
kristin-tangen@hotmail.com

Andreas Tangen,
951 89 544  antang@online.no

Åse Bruer,
 

Irene Boye,
 

Vara til lederteamet:
Rolf Nordlie

 

 

 

Ansatte i Misjonskirken:
Tlf sentralbord: 90 25 60 68

Robert Murphree, pastor (sykmeldt)
974 68 577  robertmurphree@mac.com

Lisbeth Bjerkeng, kontoret
458 12 957  post@misjonskirken-askim.no

 

Barnehagen:

Misjonskirken Barnehage
69 88 76 44  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Elin Bergendahl, styrer
404 10 771  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Powered by Cornerstone