Kontaktinformasjon

Askim frie Misjonsmenighet
Roald Amundsensgate 1
1831 ASKIM
Tlf. 90 25 60 68
E-post: post@misjonskirken-askim.no
Bankkont 3000.17.55346

Kontortid: 
administrasjon: Mandag og onsdag kl. 9:00 - 15:00. Fredag kl 9.00 - 12.00
Pastor: Torsdag 11:00-12:00 og 13:00-14:00. Ring gjerne for å avtale en tid. 

Det kan forekomme avvik fra denne tiden.
Da kan du ringe 902 56 068 (sentralbord)

 

Kontaktpersoner:
Lederteamet:

Robert Murhpree, leder
97 46 85 77, robertmurphree@mac.com

Ragnhild Kasbo, nestleder
95 08 23 81, ragnhild.kasbo@gmail.com

Birger Henning Sørum, sekretær
48 12 52 88, henning@sorum.info

Anders T. Bjorvand,
91 74 94 33, anders@kommunion.no

Thomas Hågensen,
41 90 76 56, thomashaagis@hotmail.com

Vara til lederteamet:
Margrethe Borgen.  91 88 74 46, margrethe@borg1.no  (1. vara)
Joie U. Holmedahl. ufitejoie@gmail.com

Ansatte:
Tlf til alle ansatte: 90 25 60 68

André Tjersland, pastor 
99 44 76 20, tjersland@me.com

Marianne Strøm, barne- og familiearbeider
95 15 17 86, marstm71@gmail.com

Lisbeth Bjerkeng, kontoret
45 81 29 57post@misjonskirken-askim.no

Div:

Barne - og familiearbeid
sondagsskolen@misjonskirken-askim.no

Håkon Rambek, regnskapsfører
92 28 85 30, hakon@nexima.no

 

Barnehagen:

Misjonskirken Barnehage
69 88 76 44  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Elin Bergendahl, styrer
40 41 07 71, barnehagen@misjonskirken-askim.no

Powered by Cornerstone