Kontaktinformasjon

Askim frie Misjonsmenighet
Roald Amundsensgate 1
1831 ASKIM

E-post: post@misjonskirken-askim.no
Bankkont 3000.17.55346

Kontortid: 
Tirsdag 10:30-16:00
Onsdag 09:00-16:00
Fredag 10:30-14:00
 

Lederteamet:

Egil Torp,
928 00 035   egilodvar@gmail.com

Kristin Tangen,
kristin-tangen@hotmail.com

Andreas Tangen,
antang@online.no

Åse Bruer,
 

Irene Boye,
 

Vara til lederteamet:
Rolf Nordlie

 

 

 

Ansatte i Misjonskirken:
Tlf sentralbord: 90 25 60 68

Lisbeth Bjerkeng, administrasjonsleder
458 12 957  post@misjonskirken-askim.no

Martin Börjesson, musikkleder
482 89 455  martinbson@gmail.com

 

Barnehagen:

Misjonskirken Barnehage
69 88 76 44  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Elin Bergendahl, styrer
404 10 771  barnehagen@misjonskirken-askim.no

Powered by Cornerstone