Bønn- og fastehelg

18. Januar 2023
Bønn- og fastehelg er utlyst i hele Misjonskirken Norge 3.-5 februar 2023. Generalsekretær Siri Iversen inviterer til en helg der vi vil si: «Kjære Gud, gjør med våre liv og med vårt kirkesamfunn det du vil!»

Det blir en helg for innvielse og utrustning til videre arbeid i Guds rike. Misjonskirken Norge ønsker å skape tro, å sende ut og å plante nye menigheter.

Håkon Fagervik kommer og forkynner for oss i samlinger fredag kveld kl 19.30, lørdag fra 11-14, lørdag kveld kl 19.00 og i gudstjenesten søndag formiddag.

Det blir barnevakt under samlingen lørdag formiddag.

Det er opp til enhver hvordan man vil forholde seg til det å faste. Viser til nettartikkelen om bønn- og fastehelgen. Det aller viktigste er å sette av tid til bønn. Det blir satt fram drikke på lørdagen, det blir ingen felles bespisning da. I søndagsgudstjenesten deler vi nattverd. Søndag avslutter vi med kirkekaffe.            

Fra kl. 09 lørdag morgen til kl. 18 lørdag kveld (utenom den tiden det er forkynnelse) vil det hele tiden være team til stede for å be for og med hverandre, lese litt fra Guds ord og synge lovsang hvis det er noen til stede som kan lede i sang. Det legges til rette for en bønnevandring.  Alle som kan oppfordres til å sette av en time i løpet av dagen for å være i stillhet og søke Guds nærvær.

https://mknu.no/fastehelgen/

Powered by Cornerstone