Misjon
Selv om frivillige medhjelpere med begrensede ferdigheter, kan de være til stor oppmuntring hvis de har store hjerter! Robbie og Angela fra OM Montenegro i Bar har sett hvordan et arbeidsprosjekt bærer frukt i et vanskeligstilt lokalsamfunn.
Husrom gir hjerterom
Vær frimodig, fortell om Kristus, be og forvent at Gud skal bruke deg! -Dette var en av utfordringene elevene ved OM Moldovas disippelskole (Challenge in Missions – CIM) fikk i løpet av den tida de var på senteret.
Gud kan bruke deg
Det nye året er godt i gang, og det er på tide med noen oppdateringer fra det internasjonale arbeidet. Den årlige plakaten med oversikt over våre utsendinger er ferdig, og har blitt sendt til menighetene. Sammen med den, ble det i år også laget en liten brosjyre, som kan benyttes for å informere om vårt internasjonale engasjement.  På nyåret har det blitt foretatt en del reiser. Både Eilif Tveit og Viggo Koch har vært i Kongo og fulgt opp arbeidet der, mens Øyvind Slåtta og Jon-Arne Hoppestad har vært i Colombia. 
Å vokse opp uten en mor var vanskelig for russiske Yury Naumov og hans bror. Hun hadde gått bort da han var seks år gammel, og hans far kom aldri over det. For å takle smertene, begynte faren å drikke.
I fengsel for å bli fri
Program
Jul31
Søndag 31. Juli, 2016
11:00 Fellesgudstjeneste i Filadelfia
Fellesmøte
 
Aug7
Søndag 7. August, 2016
11:00 Gudstjeneste
 
Aug14
Søndag 14. August, 2016
11:00 Gudstjeneste
 
Aug21
Søndag 21. August, 2016
11:00 Gudstjeneste
 
Aug26
Fredag 26. August, 2016
18:00 Junior- semesterstart
Aug28
Søndag 28. August, 2016
11:00 Gudstjeneste
 
Lokale nyheter
Konsert med Angela Primm og Elsa Harris m/Gospelkoret INC
Torsdag 17.08. kl 19.00 i Misjonskirken Askim
Konsert med Angela Primm og Elsa Harris m/Gospelkoret INC
I forbindelse med at Tore Boye ønsker avløsning fra sekretærjobben han har hatt i mange år, og fordi lederteamet ønsker å styrke administrasjonen, søker vi etter en administrasjonsmedarbeider i 50 %
Ledig stilling som Administrasjonsmedarbeider 50 %
Nå har vi i menigheten startet opp med disippeltrening for de eldste tweens og ungdommene (7. - 10. klasse).
Oppstart av disippeltreningsgruppe