Et levende fellesskap som ærer Gud, viser omsorg og gjør Jesus kjent

Det store spørsmålet

Det store spørsmålet

Markus 10,28-31

Fiskersønnen Peter er grepet av et øyeblikks frykt. Jesus har akkurat sagt noen ord som får han til å bli nervøs. Det var nemlig slik at Jesus hadde møtt en rik ung mann som tilsynelatende hadde gjort alt det riktige. Da denne mannen spurte Jesus om hva han skulle gjøre for å arve evig liv, svarte Jesus: Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! Den rike mannen gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Nettopp dette er det som skaper en reaksjon hos Peter. Han som forlot alt da Jesus sa: Kom, følge meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Spørsmålet Peter da må stille: Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.

            I møte med Peters frykt, kommer Jesus med et løfte som gir Peter trygghet. Oppsummert lover Jesus at den som gir slipp på det trygge for å stole på Jesus i sin hverdag, skal få oppleve hundre ganger så mye igjen her og nå. Det må likevel understrekes at Jesus ikke lover en lett tilværelse. For Jesus lover Peter at det også vil være forfølgelse av dem. Likevel vil de til slutt arve det evige liv med Gud. Peter får med andre ord et løfte han kan hvile i. Han vil oppleve gode gaver her og nå, samtidig som han kan ha et håp om det evige liv.

            Den kristne tro handler om at vi allerede her og nå kan få ta del i Guds gode gaver til oss. Den handler om hvordan Gud gjennom sin kjærlighet får prege og forvandle våre liv innenfra og ut. Gud er ikke en diktator som tvinger oss til å leve på en bestemt måte, samtidig er han heller ikke ignorant. For å ta del i Jesu løfte utfordres vi alle: Gi slipp på det du setter høyest, kom så å følg meg. Med andre ord, sett Jesus høyest. Da kan vi allerede her og nå få se Guds gode gaver til oss – Den største gaven må vel være å kunne oppleve glede i Herren, som gir trygghet (Fil 3,1). Samtidig som vi kan ha håpet om et evig liv med Gud som på så mange måter har vist sin kjærlighet til oss.

            Dette kristne livet er ikke bare for de som har de vellykkede livene. Kanskje kan man heller si at det er stikk motsatt. Jesus avslutter med å si: Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Jesus var venn med de som ikke mestret livet. Nettopp de fikk virkelig erfare en mann som så dem og anerkjente dem. De samme oppfordringen både Peter og den unge rike mannen fikk, gis også til oss: Kom og følg meg!

Lokale nyheter
Powered by Cornerstone