Et levende fellesskap som ærer Gud, viser omsorg og gjør Jesus kjent

Det nye året

Det nye året

Da har vi kommet inn i 2017. Det er et nytt år og mange har forventninger om nye muligheter for året. Selv må jeg stadig vende tilbake til salme 1:1-2: "Salige er den som ikke følger lovløse råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt."  Denne salmen tenkte jeg spesielt på da jeg leste en artikkel skrevet av Joel Halldorf - Les den her - , hvor han påpeker at meget mange unge kristne i dag sliter med koblingen mellom livet og troen. Og selv må jeg stille meg det ransakende spørsmålet: "På hvilken måte preger min tro, det livet jeg lever?" For hvordan ville egentlig mitt liv se ut, dersom jeg i alle mine utfordringer søkte Guds ord og hans vilje, fremfor å finne svarene selv. Hvordan ville egentlig mitt liv se ut, dersom jeg lot Guds ord synke inn og levde livet mitt på bakgrunn av den nåde og veiledningen Gud møter meg med? 

Min bønn for meg selv, menigheten og Askim er at vi alle skal få bli preget av Guds ord. At det skal være noe vi kan grunne på dag og natt. Hvor det er Kristus som får være sentrum i våre hverdager. Ikke bare teoretisk, men noe som får reele konsekvenser i vår hverdag. Nettopp fordi at Guds ord utfordrer oss til å leve et annereldes liv. Et liv hvor Jesus Kristus er Herre, og vi er etterfølgere av Ham. 

Med dette ønsker jeg deg et rikt og velsignet godt nytt år! - Jeg håper at vi alle kan vokse i Kristi nåde og gode vilje for våre liv. 

Powered by Cornerstone