Et levende fellesskap som ærer Gud, viser omsorg og gjør Jesus kjent

En annerledes glede

En annerledes glede

Markus 2:1-12
Se for deg fire menn som kommer bærende på en lam mann. De har hørt at det er en mann i byen som kan helbrede ham. Da de ikke kommer frem borer de et hull i taket til mannen de vil ha hjelp fra og firer den lamme mannen ned. I håpet og troen om at han vil få et helt nytt liv. Det er ikke alle av oss som er lamme, men Jesus kan gi et nytt liv til alle mennesker. Uansett hvor jeg går, så er jaget etter den idealistiske verden der. Facebook som nærmest består av overlykkelige mennesker uten problemer i livet. Hvor lett begynner jeg ikke å sammenligne mitt indre liv, med deres ytre fasade? Eller alle de bøkene vi kan finne om selvhjelp til å bli vellykket i livet, i familien, på arbeidsplassen, blant venner og hvordan få den perfekte kjæreste. Alt handler om at vi skal strekke oss mot det perfekte. Når jeg først klarer å få til noe, så varer ikke gleden lenge før jeg på ny søker noe bedre. Kanskje er det ikke tingene og prestisjen jeg søker, men anerkjennelsen. Anerkjennelsen om at jeg er akseptert, elsket og at mennesker bryr seg om meg for den jeg er. Men hvordan kan jeg oppnå dette når jeg lever i en idealistisk virkelighet som egentlig bare er en fasade? Det kan være humor, travelhet, arbeid, overflatisk småprat, suksess. Eller det kan være falsk åndelighet. John Ortberg skriver: ”Det kan være et dekke som ligner et sakralt glassmaleri, men det er et slør allikevel.” Da blir gleden eller lykken vi søker bare falskhet. Det gir ingen ekte glede.

            Nettopp i en slik tid trenger jeg å kunne snakke sant om hvordan livet faktisk er. I denne teksten får vi høre om en mann ved navn Jesus, som har makt til å tilgi synd (vers 10). Det kristne budskapet handler ikke om at vi må skjerpe oss og ta oss sammen. Det handler tvert imot om at Jesus møter oss der hvor vi er i våre liv. Ikke i den idealistiske virkeligheten men i den realistiske virkeligheten. Bak alle våre fasader og slør. For der har Jesus fått makten til å tilgi våre synder/overtredelser. Han møter oss med anerkjennelse og vi får en dyp erkjennelse av å være elsket. Ikke bare av mennesker, men av Gud vår Skaper. Det skjer noe med oss som mennesker, når vi rettet blikket bort ifra oss selv og til Jesus. Når vi får leve ekte og ærlige liv og samtidig blir møtt med nåde og tilgivelse for alle de gangene vi har bommet på målet, tabbet oss ut, såret hverandre eller Gud. Da blir det en glede som er mye dypere enn alle fasader vi kan bygge. Det kan umulig være godt å ligge lam på en båre hele sitt liv. Når man da møter en livgivende og tilgivende Gud, i Jesus, vil man se at enn plutselig står oppreist og kan gå ut i verden med kraften av Guds kjærlighet. 

Powered by Cornerstone