Misjon
Vær frimodig, fortell om Kristus, be og forvent at Gud skal bruke deg! -Dette var en av utfordringene elevene ved OM Moldovas disippelskole (Challenge in Missions – CIM) fikk i løpet av den tida de var på senteret.
Gud kan bruke deg
Det nye året er godt i gang, og det er på tide med noen oppdateringer fra det internasjonale arbeidet. Den årlige plakaten med oversikt over våre utsendinger er ferdig, og har blitt sendt til menighetene. Sammen med den, ble det i år også laget en liten brosjyre, som kan benyttes for å informere om vårt internasjonale engasjement.  På nyåret har det blitt foretatt en del reiser. Både Eilif Tveit og Viggo Koch har vært i Kongo og fulgt opp arbeidet der, mens Øyvind Slåtta og Jon-Arne Hoppestad har vært i Colombia. 
Å vokse opp uten en mor var vanskelig for russiske Yury Naumov og hans bror. Hun hadde gått bort da han var seks år gammel, og hans far kom aldri over det. For å takle smertene, begynte faren å drikke.
I fengsel for å bli fri
4 millioner syriske innbyggere har flyktet på grunn av krigen. Millioner av mennesker er på flukt inne i Syria. Joe*, en OM-arbeider, deler her noen glimt av Guds verk i dette krigsherjede landet.
Lys i Syrias mørke krig
Program
Mai27
Fredag 27. Mai, 2016
18:00 Junior'n
3. -7. klasse. Møtes i kjelleren i Misjonskirken.
20:00 Connect - felles ungdomsmøte på Filadelfia
 
Mai29
Søndag 29. Mai, 2016
11:00 Gudstjeneste
Rune Fridell taler. KIDZ og TWEENS
 
Jun3
Fredag 3. Juni, 2016
18:00 Junior'n
3. -7. klasse. Møtes i kjelleren i Misjonskirken.
20:00 Connect - felles ungdomsmøte på Filadelfia
Jun5
Søndag 5. Juni, 2016
11:00 Gudstjeneste
André Tjersland taler KIDZ og TWEENS nattverd. Medlemsopptakelse
 
Lokale nyheter
I forbindelse med at Tore Boye ønsker avløsning fra sekretærjobben han har hatt i mange år, og fordi lederteamet ønsker å styrke administrasjonen, søker vi etter en administrasjonsmedarbeider i 50 %
Ledig stilling som Administrasjonsmedarbeider 50 %
Det er flere som blir tatt opp som medlemmer i menigheten i forbindelse med Gudstjenesten 5. juni
Medlem i Misjonskirken?
Nå har vi i menigheten startet opp med disippeltrening for de eldste tweens og ungdommene (7. - 10. klasse).
Oppstart av disippeltreningsgruppe