Et levende fellesskap som ærer Gud, viser omsorg og gjør Jesus kjent

Høsten er i gang!

Høsten er i gang!

En ny høst er godt i gang. Kirken er for tiden i mange spennende prosesser og det er mye engasjement. Menigheten vår har mange frivillige, noe som er helt fantastisk å se. Det som er mest rørende er likevel å se hvordan Jesus berører våre liv. Evangeliet (det gode budskapet) forvandler tydelig liv. Vi håper at evangeliet skal være drivkraften til at som gjøres i kirken. 

I Romerne 8:14-17 står det: "Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham."

Det å være en kristen handler ikke om å skulle prestere noe. Det er verken ved loven eller ved tjeneste vi blir frelst. Det er Guds nåde, ved troen som frelser oss. Og denne troen gir oss en helt ny og grunnleggende identiet som Guds barn. Det er først når vi finner vår sanne identiet som Guds barn, at vi kan tjene ut ifra et takknemlig hjerte. En helt elementær del av Den hellige ånds oppgave er nettopp og lære oss opp til å være Guds barn. 

Jeg håper at vi som menighet alltid kan klare formidle evangliet om en Hellig, allmekig og nådefull Gud. 

Powered by Cornerstone