Et levende fellesskap som ærer Gud, viser omsorg og gjør Jesus kjent

Å finne nåde hos Gud

Å finne nåde hos Gud

Lukas 1:26-38

Kirkefaderen Augustin sa en gang at når Gud tar initiativ er det alltid i en dyp form for kjærlighet. En kjærlighet som bevarer oss og som vil vise oss veien til Guds frelsende mål. Nemlig at vi får bli Guds barn og leve i fellesskap med Skaperen av alt. På mange måter blir historien om Maria og budskapet hun får høre et eksempel på hvordan Gud møter oss. Ikke at vi skal bli gravide med barn alle sammen, men nåden hun blir møtt med. Fra utsiden blir hun møtt av Guds nådefulle hilsen. Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg! (1,28) og Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. (1,30). På samme måte hilser Gud oss med denne nåde, nettopp gjennom denne sønnen som Maria her får bære frem. Gjennom Jesus Kristus, Guds sønn, får vi alle muligheten til å ta imot Guds underfulle nåde.

Samtidig som vi blir møtt med denne underfulle nåden på vår dørterskel, så kan vi også respondere som Maria gjorde: Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. (1,38). Hvor vi tar imot Guds nådeord til oss og lar den begynne å forme oss. Da har Gud sagt at han vil ta bolig i oss og at han vil forvandle våre liv fra innsiden og ut. Det kristne budskapet handler aldri om at vi skal ta oss sammen, leve bedre liv, få de mest vellykkede livene, følge mange bud og regler. Nei, troen på Jesus Kristus som vår herre og redningsmann gjør oss ikke til regelryttere, men til nådebærere. Vi får både bli forvandlet av hans store nåde og vi får gi denne nåden videre.

Dermed handler troen på den treenige Gud om hvordan denne store allmektige, hellige og underfulle Gud møter oss med sin nådehilsen. Nettopp ved at han selv ble menneske og tok del i skaperverket. Gud tok bolig blant oss, for å møte oss med sin forvandlede nåde. Det er gjennom denne nåden at Jesus skal herske som konge. I motsetning til mange andre styringsformer så handler denne om hvordan Gud forvandler menneskers liv og hvordan dette vil forvandle vårt samfunn. Selvsagt finnes det både gode og forferdelige historier som er gjort i troens navn. Kanskje vitner nettopp dette at heller ikke vi som kristne er ferdig forvandlet, men at vi lever i spennet mellom det Gud gjør og vår egen selviske vilje (Rom 7,19). Med dette blir bønnen for i dag: Finn nåde også hos meg, Herre!   

Powered by Cornerstone